Actielijn: Integraal ontwikkelingscentrum

'It takes a village to raise a child.'
Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden.

In 2022 is er een integraal ontwikkelcentrum. Vertrekpunt zijn de huidige integrale kindcentra, waar onderwijs en opvang intensief samenwerken. Dit vertrekpunt willen we uitbreiden in leeftijd en in samenwerkende partijen. In 2022 hebben we een natuurlijke omgeving voor ouders en kinderen random de ontwikkeling van elk kind tussen 0-27 jaar. Vanuit dit ontwikkelcentrum gaat een preventieve werking. Het doel is om gelijke kansen te creeren voor elk kind, bij iedere stap in de ontwikkeling. Vanuit het integraal ontwikkelcentrum warden projecten gerealiseerd bij alle scholen, zoals het Integraal Kindcentrum Nederweert, Het Bravo College, Het Kwadrant en Widdonck. Omdat onderwijs een zeer beperkte rol speelt in de opvoeding van een kind (10 procent), is het belangrijk om dit initiatief met een bredere groep partners op te zetten. Ook de vrijetijdsbesteding, welzijn en leefstijl zijn onderdeel van het centrum. Wij gaan voor leerlijnen, ontwikkellijnen die de 40 weken school van zes uur per dag overstijgen. Het gaat dus ook om kinderopvang voor ieder kind voor en na school, met aanbod dat motiveert om te ontwikkelen. Onze droom is een talentencampus te zijn voor alle kinderen in Cranendonck, Nederweert en Weert.

Met deze actielijn wordt een verbinding gemaakt met de volgende thema’s uit de common ground

  • We organiseren nabijheid
  • Integraal werken in het sociaal domein
  • De kracht van duurzame samenwerking
  • Talentontwikkeling

Trekkers

Janneke Jacobs en Ilse den Mulder