Initiatieven

Aan onderstaande initiatieven is in 2021 subsidie toegekend.

1

Samen voor ontmoeting in onze wijk in ontwikkeling!

Bewoners verleiden en stimuleren om mee te denken en te werken aan de invulling van de openbare ruimte. Een ruimte die uitnodigt tot meedoen en ontmoeten. Een ruimte die mobiel is en door de wijk kan reizen. Bewoners en sociale partners ontdekken met elkaar wat goed en verstandig is.

Groot Keent Overleg

2

Samen bewegen Oud en Jong, Let’s Play PingPong!

Door het plaatsen van een pingpongtafel, willen buurtbewoners de leefbaarheid van de buurt vergroten. Door het organiseren van activiteiten rondom de pingpongtafel (voor zowel jong als oud) worden contacten tussen buurtbewoners gestimuleerd en wordt de buurt uitgedaagd om samen te bewegen.

Buurtbewoners Toren

3

Keent-Moesel Centraal

Beter samenwerken in de wijk op gebied van zorg, welzijn, veiligheid en wonen om bewoners in de wijken Keent en Moesel beter te dienen. De organisaties werken vanuit één centraal punt in de wijk. Op deze locatie zijn alle wijkbewoners welkom.

Wonen Limburg (penvoerder) Land van Horne, de Zorggroep, MetGGZ, Vincent van Gogh, Wonen Limburg, gemeente Weert, Punt Welzijn.

4

Kunstkr8

Met Kunstkr8 worden producten ontwikkeld welke mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een zorgbehoefte in staat stellen hun eigen maatschappelijke bijdrage vorm te geven, middels cultuurparticipatie en ondersteuning op diverse levensdomeinen.

Kr8tig en Rick Weert

5

Groene speel- en ontmoetingsplekken Hart van Keent

Het doel is om in aanvulling op de “huiskamer” ook buiten veilige plekken te creëren waar mensen zich thuis voelen en hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Een punt waar je naar toe kan om te zien wat er allemaal in de wijk afspeelt, samenkomt en kinderen elkaar ook treffen en fijn kunnen spelen.

Keent Onderneemt

Aan onderstaande initiatieven is in 2020 subsidie toegekend.

1

Den Hoof

Een verbindende tuin: inwoners creëren en onderhouden samen een tuin met aandacht voor de grond, planten, opbrengst en elkaar.

Stichting Den Hoof Cranendonck

2

Senioren Kracht Netwerk

Senioren leren gezond te leven. Er worden Kracht senioren opgeleid om de informatie over te brengen op andere senioren.

Life Style Vitae

3

Het Welkomstteam

Het welkomstteam onthaalt nieuwe buurtgenoten en geeft inwoners aandacht bij life-events met als doel binding tussen buurtgenoten te bevorderen.

Dorpsraad Sterk Schoot en Sociaal Makelaar

4

Digitaal Platform

Via een digitaal platform kunnen inwoner en ondersteuner een bijdrage vragen bij hun vraagstuk.

Punt Welzijn namens Actielijn de Ring

5

Trainingsteam

Het trainingsteam laat inwoners op een laagdrempelige manier kennis maken met diverse soorten werkzaamheden en werkgevers.

PSW Werk, De Risse, Widdonck, Werk.kom

6

Sociaal vervoer Nederweert

Vrijwilligers organiseren en realiseren vervoer voor dorpsgenoten met een mobiliteitsprobleem.

Actielijn Thuis in de Wijk en Werkgroep GO Nederweert

7

Thuis in de Wijk

Partners Thuis in de Wijk bezoeken ontmoetingsplekken in de wijk om contact met inwoners te leggen.

Wonen Limburg namens partners Thuis in de Wijk