Initiatieven

Aan onderstaande initiatieven is in 2020 subsidie toegekend. Eind 2020/begin 2021 zijn aan deze initiatieven de certificaten uitgereikt. Bekijk de foto’s van de uitreikingen.

Initiatief:

Beschrijving:

Aangemeld door:

1.Den Hoof

Een verbindende tuin: inwoners creëren en onderhouden samen een tuin met aandacht voor de grond, planten, opbrengst en elkaar.

Stichting Den Hoof Cranendonck

2.Senioren Kracht Netwerk

Senioren leren gezond te leven. Er worden Kracht senioren opgeleid om de informatie over te brengen op andere senioren.

Life Style Vitae

3.Het Welkomstteam

Het welkomstteam onthaalt nieuwe buurtgenoten en geeft inwoners aandacht bij life-events met als doel binding tussen buurtgenoten te bevorderen.

Dorpsraad Sterk Schoot en Sociaal Makelaar

4.Digitaal Platform

Via een digitaal platform kunnen inwoner en ondersteuner een bijdrage vragen bij hun vraagstuk.

Punt Welzijn namens Actielijn de Ring

5.Trainingsteam

Het trainingsteam laat inwoners op een laagdrempelige manier kennis maken met diverse soorten werkzaamheden en werkgevers.

PSW Werk, De Risse, Widdonck, Werk.kom

6.Sociaal vervoer Nederweert

Vrijwilligers organiseren en realiseren vervoer voor dorpsgenoten met een mobiliteitsprobleem.

Actielijn Thuis in de Wijk en Werkgroep GO Nederweert

7.Thuis in de Wijk

Partners Thuis in de Wijk bezoeken ontmoetingsplekken in de wijk om contact met inwoners te leggen.

Wonen Limburg namens partners Thuis in de Wijk