Actielijnen

Waar willen we samen naartoe in het Sociaal Domein? Onderstaand een overzicht van de actielijnen die zijn opgezet om invulling te geven aan het gezamenlijke doel voor 2022. Inwoners en partners hebben zich hier inmiddels aan verbonden.