Actielijn: verbindend organiseren

Bedrijfsleven, re-integratiebedrijven en onderwijs slaan de handen in elkaar en gaan intensief samenwerken. Want er zijn heel veel kansen op onze arbeidsmarkt. Er is ruimte voor diversiteit. En er gebeurt van alles. Maar we weten het niet altijd. Hiervoor willen we verbindend organiseren. Het doel van onderwijs is leerlingen zoveel mogelijk te laten leren in de echte wereld. En een sluitende aanpak naar arbeid te organiseren voor de alle jongeren vanuit hun eigen talenten. De re-integratiepartners willen meer gebruik gaan maken van elkaars krachten en kwaliteiten. Hiervoor willen we elkaar eerst beter leren kennen. Weten waar ieders krachten liggen en met welke doelgroep we aan de slag zijn, Werkgevers gaan de best practices in kaart brengen om van elkaar te leren en ervaring op te doen. Daarnaast inventariseren zij de mogelijkheden voor mensen die nu nog
langs de kant staan. Na de inventarisatiefase worden,de ervaringen uitgewisseld om de volgende stappen te kunnen zetten en te concretiseren gericht op enerzijds participatie van de doelgroep en anderzijds het invullen van behoefte van ondernemers.

Met deze actielijn wordt een verbinding gemaakt met de volgende thema’s uit de common ground

  • Integraal werken in het sociaal domein
  • De kracht van duurzame samenwerking
  • Talentontwikkeling

Trekkers

Joop Molenaar