Actielijn: Thuis in de wijk

In 2022 heeft elke wijk of kern een ‘Thuis van de wijk’. Dit kan zijn een huis, een huiskamer of een inloop, Het is een drempelloze, open en toegankelijke plek. Een thuis waar iedereen terecht kan voor ontmoeting. Alle inwoners zijn welkom. In de eerste plaats ga je ernaar toe voor gezelligheid. Er is ruimte voor een praatje, een spelletje of een kop koffie. Inwoners, vrijwilligers en professionals helpen en ondersteunen elkaar. De focus is gericht op preventie. Vrijwilligers zijn getraind in het signaleren van een’niet pluis’-gevoel. Zij weten hoe te handelen in het kader van preventie, Op sociaal maatschappelijk gebied worden workshops aangeboden, is er een pool voor scootmobiel en rolstoelen, wordt er gezamenlijk gekookt en gegeten, Professionals vinden er een werkplek en zijn beschikbaar voor ondersteuningsvragen van de vrijwilligers en inwoners. Er wordt actief
ingezet op het leggen van contact met de inwoners en vrijwilligers, Het Thuis van de wijk is multifunctioneel. De vrijwilligers vormen het cement.

Met deze actielijn wordt een verbinding gemaakt met de volgende thema’s uit de common ground

  • We organiseren nabijheid
  • Integraal werken in het sociaal domein
  • De kracht van duurzame samenwerking

Trekkers

Iris van de Ven en Roeland Cleuren