Actielijn: Sterke schouders in de samenleving

De druk op vrijwilligers en mantelzorgers is hoog en neemt nog steeds toe. Er wordt van hen veel gevraagd. Maar het zijn inwoners met sterke schouders. Zij zetten zich in voor de samenleving. De vrijwilligers en mantelzorgers weten wat er gebeurt bij verenigingen, in de buurt en achter de voordeur. Voor professionals is dat vaak een uitdaging. In 2022 zijn de sterke schouders nog sterker gemaakt. Bijvoorbeeld door te investeren in de jeugdtrainer op de voetbalvereniging, zodat hij ook met kinderen met ADHD of een andere indicatie om kan gaan en ervoor zorgt dat zij mee kunnen blijven doen. Dit kunnen professionals doen door kennis te delen en vaardigheden bij te brengen. Professionals luisteren goed naar wat er speelt, zodat zij weten wat de vrijwilliger of mantelzorger nodig heeft. De:energie van één professional wordt op deze manier vele malen vermenigvuldigd, ‘Sterke schouders sterker maken’ zorgt voor een win- win effect: de maatschappij is aan zet en toont eigenaarschap en de professional ondersteunt, stimuleert en faciliteert.

Met deze actielijn wordt een verbinding gemaakt met de volgende thema’s uit de common ground

  • We organiseren nabijheid
  • De behoefte van de inwoner staat centraal
  • Talentontwikkeling

Trekkers

Francien Clout