Actielijn: platform samen aan de slag

Het platform houdt de beweging die is ontstaan in beweging. Het platform is tweeledig. Het is digitaal en fysiek. Digitaal is het de vindplaats van de actielijnen en projecten die gevolgd kunnen worden. Het is een vindplaats van professionals aan de hand van een smoelenboek., Het geeft een eerste mogelijkheid om kennis te maken. En we kunnen
digitaal informatie delen. Het platform is niet alleen bestemd voor de professional, maar ook voor de inwoners. De inwoner kan er de sociale kaart op vinden. Inwoners kunnen vragen stellen, die digitaal worden beantwoord. Het tweede deel betreft fysieke ontmoeting. Twee keer per jaar wordt een fysieke bijeenkomst georganiseerd op een inspirerende locatie aan de hand van een thema. Er vinden speeddates plaats, zodat er steeds ruimte is voor kennismaking met nieuwe samenwerkende partners en er worden
successen gedeeld. Begin maart 2019 vindt er een eerste fysieke bijeenkomst plaats, georganiseerd bij Punt Welzijn.

Met deze actielijn wordt een verbinding gemaakt met de volgende thema’s uit de common ground

  • Integraal werken in het sociaal domein
  • De kracht van duurzame samenwerking

Trekkers

John van Heel en Martine Jacobs