Actielijn: leren en werken voor alle jongeren

In 2022 volgen alle jongeren onderwijs, zijn actief op de arbeidsmarkt òf zijn bezig met een combinatie van leren en werken. Wij gunnen alle jongeren een startkwalificatie, maar mocht dit niet lukken, dan gaan we op zoek naar het hoogst haalbare. Voor de jongeren, die ondersteuning nodig hebben bij leren, werken of een combinatie van beiden, trekken we gezamenlijk op. Er is hiervoor een samenwerking georganiseerd tussen ondernemers, onderwijs en gemeenten. We voelen de gedeelde verantwoordelijkheid voor
onze jongeren en handelen van daaruit. Om dit te bereiken gaan we best practices uitwisselen op het gebied van participatie en talentontwikkeling, gaan we elkaar leren kennen, zodat we elkaars initiatieven ook kunnen inzetten en niet het wiel opnieuw hoeven uitvinden.

Met deze actielijn wordt een verbinding gemaakt met de volgende thema’s uit de common ground

  • De behoefte van de inwoner staat centraal
  • Integraal werken in het sociaal domein
  • De kracht van duurzame samenwerking
  • Talentontwikkeling

Trekkers

Nancy Peeters