Actielijn: De ring

'Ketensamenwerking in het sociaal domein'

Alle vorige actielijnen komen samen in ‘De Ring’. Dit willen we bereiken door het ‘ontschotten’ van de dienstverlening in het sociale domein waarbij niet de organisaties, maar de inwoner centraal staat. De ondersteuning aan de inwoner wordt vaak bepaald door ‘het toegangspoortje’ en niet door de behoefte, Daarbij weet de inwoner vaak niet waar hij met zijn hulpvraag het beste naar toe kan gaan. Veel organisaties leveren een bijdragen aan de dienstverlening binnen het sociaal domein en iedere organisatie heeft daarin zijn eigen expertise. De expertise van de diverse organisaties wordt echter niet optimaal benut. Dit komt door gebrek aan onderlinge verbinding. Gestreefd moet worden naar een (ontkokerde) samenwerking van alle betrokken partijen in het sociaal domein. De inwoner moet hierbij zoveel mogelijk eigen regie kunnen houden. De samenwerkende organisaties richten zich op hun kernkwaliteiten, waarbij zo min mogelijk sprake is van overlap en onderlinge concurrentie. Iedere inwoner met een (hulp)vraag kan op een
eenvoudige wijze terecht bij iedere aanbieder die op de ring is aangesloten. Alle toegangspoortjes leiden tot de best passende en integrale dienstverlening voor de inwoner.

Met deze actielijn wordt een verbinding gemaakt met de volgende thema’s uit de common ground

  • Loslaten is lef hebben
  • We organiseren nabijheid
  • De behoefte van de inwoner staat centraal
  • Integraal werken in het sociaal domein
  • De kracht van duurzame samenwerking

Trekkers

Emile Florack