Even voorstellen: Carla Dieteren

Even voorstellen: Carla Dieteren

“Mijn naam is Carla Dieteren. Ik ben sinds kort wethouder sociaal domein bij de gemeente Nederweert. Ik volg Henk Cuijpers op die op 12 april jl. na een kort ziekbed plotseling is overleden.
Ik ben enthousiast over het programma Samen aan de Slag omdat ik geloof in de talenten van mensen. Initiatieven van, voor en door inwoners draag ik een warm hart toe. Daarnaast wil ik professionals stimuleren om nog meer (samen) te werken vanuit de kracht die in de samenleving aanwezig is.
Als lokale overheid hebben we een voorbeeldfunctie op dit vlak en daar wil ik me graag ten volle voor inzetten.”

Hartelijke groet,
Carla