1e Beoordelingsronde experimenten tijdelijk stopgezet

1e Beoordelingsronde experimenten tijdelijk stopgezet

Met veel enthousiasme is de beoordelingscommissie begin februari jl. gestart aan de eerste ronde van de Experimenteerregeling Samen aan de Slag! Maar liefst 26 aanvragen zijn ingediend.

De eerste 2 presentatieavonden heeft de beoordelingscommissie een flinke dosis energie opgeleverd.

De afgelopen weken is er vanwege het Corona-virus een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Dagelijks leiden nieuwe feiten tot nieuwe keuzes. De volksgezondheid en alle daarbij behorende maatregelen staan daarbij uiteraard op de eerste plaats.

Voor wat betreft de Experimenteerregeling heeft de beoordelingscommissie 16 maart jl. de keuze gemaakt om de derde presentatieavond (24 maart) niet live te laten plaatsvinden. De laatste 9 aanvragers die zich nog niet hadden gepresenteerd zijn in de gelegenheid gesteld om hun aanvraag op een digitale wijze verder aan te vullen. Dit is door de aanvragers goed opgepakt. Er zijn echter ook aanvragers die zich inmiddels teruggetrokken hebben, juist vanwege de huidige crisis en onstabiele situatie. Dat vindt de beoordelingscommissie onwenselijk.

Alles afwegende ontkomt de beoordelingscommissie er niet aan de Experimenteerregeling tijdelijk stil te leggen. Uiteraard in de eerste plaats omdat alle prioriteit nu ligt bij de volksgezondheid. Dat geldt zowel voor de gemeenten als voor velen van de aanvragers. Daarnaast vindt de beoordelingscommissie het belangrijk dat alle aanvragers  gelijke kansen krijgen.  Ook de laatste 9 aanvragers moeten de kans krijgen om hun aanvraag live te presenteren. En alle aanvragers van de eerste ronde wil de beoordelingscommissie in de gelegenheid stellen hun aanvraag op een later moment aan te passen aan de situatie na deze crisis. Zodra dit mogelijk is, worden de aanvragers hierover geïnformeerd.