Nu al 26 aanvragen

Nu al 26 aanvragen

Op de sluitingsdatum 31 januari waren er maar liefst 26 aanvragen ingediend voor de eerste tranche van de experimenteerregeling.

Gezien dit overweldigende aantal zullen aanvragers in de gelegenheid worden gesteld om op 17 februari, 4 maart of een derde, nader te bepalen avond, het ingediende experiment nader toe te lichten of te presenteren aan de beoordelingscommissie.

Wij wensen alle aanvragers veel succes toe en hopen uiteraard dat meerdere aanvragen gehonoreerd worden met een financiële injectie, waarmee onze ambitie ‘iedereen telt me, doet mee en draagt bij naar eigen kracht’ nu in de praktijk verder invulling gaat krijgen.