Experimenteerregeling gelanceerd

Experimenteerregeling gelanceerd

Op 4 december 2019 werd tijdens een goed bezochte netwerkbijeenkomst de langverwachte experimenteerregeling gelanceerd.

Initiatieven vanuit Cranendonck, Nederweert en Weert, die bijdragen aan de missie van Samen aan de Slag!; “in 2022 doet iedereen mee, telt iedereen mee draagt iedereen bij naar eigen kracht”, kunnen financieel ondersteund worden d.m.v. een subsidie.

Wethouder Henk Cuijpers van Nederweert, nam namens de stuurgroep de geldkoffer in ontvangst, waaruit de experimenten gefinancierd gaan worden.

In totaal wordt er € 300.000 aan middelen beschikbaar gesteld door de drie gemeenten, verdeeld over drie tranches in 2020 en 2021.

Aanvragen kunnen op drie momenten worden ingediend; uiterlijk 31 januari 2020, 31 oktober 2020 en 30 april 2021. Een korte presentatie van het initiatief aan de adviescommissie maakt deel uit van de aanvraagprocedure.