Gemeentes stellen subsidie beschikbaar voor initiatieven sociaal domein

Gemeentes stellen subsidie beschikbaar voor initiatieven sociaal domein

Iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen kracht. Dat is binnen het sociaal domein een grote gezamenlijke ambitie voor 2022 voor de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert en hun partners. Om deze ambitie waar te maken ondersteunen zij initiatiefnemers van vernieuwende activiteiten met subsidie vanuit de ‘Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 2021’.

Medio 2019 hebben de drie gemeenten de procesaanpak ‘Samen aan de Slag! Op weg naar een waardengedreven samenwerking’ vastgesteld. In deze aanpak werken de drie gemeenten samen met meer dan 70 partners om middels een aantal gedeelde waarden de gezamenlijke stip op de horizon te bereiken.

Financiële ondersteuning
Om de ambitie extra kracht bij te zetten, stellen de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert subsidie beschikbaar aan initiatiefnemers (inwoners, verenigingen, organisaties, et cetera) van vernieuwende activiteiten; bijvoorbeeld een initiatief op het gebied van talentonwikkeling, duurzaam samenwerken of het organiseren van nabijheid. Zij kunnen gebruikmaken van de ‘Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 2021’ als hun initiatief bijdraagt aan het waarmaken van de gezamenlijke ambitie.

Aanvraag
Aanvragen kunnen op drie momenten worden ingediend; uiterlijk 31 januari 2020, 31 oktober 2020 en 30 april 2021. Een korte presentatie van het initiatief aan de adviescommissie maakt deel uit van de aanvraagprocedure. Een aanvraagformulier en meer informatie is te vinden op www.samenaandeslag.net.

Netwerkbijeenkomsten

De Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 2021 werd gelanceerd tijdens de netwerkbijeenkomst Samen aan de Slag! Op woensdag 4 december. De netwerkbijeenkomst wordt twee keer per jaar georganiseerd voor en door inwoners en partners in het brede sociale domein.

Bijlagen:

Aanvraagformulier experimenteerregeling Samen aan de Slag!
Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 2021

 

Heeft u advies nodig, stuur dan een mail naar Maurice Lamers: m.lamers@weert.nl. Een aanvraag indienen kan vóór drie data:

– 31 januari 2020
– 31 oktober 2020
– 30 april 2021