Verslag Samen aan de Slag deel 2

Verslag Samen aan de Slag deel 2

Verslag Samen aan de Slag deel 2!

Donderdagmiddag 16 mei 15.00 uur: Het Keenterhart bruist. Niet minder dan 87 mensen meldden zich aan voor deze vervolgbijeenkomst van Samen aan de Slag. In november vond de 24-uurs conferentie plaats, nu 5 maanden later zien alle partijen elkaar weer. Wie door de menigte loopt ziet heel wat bekende gezichten: Ondernemers, ambtenaren, die mevrouw van PSW Werk, een docent van RICK, medewerkers van Punt Welzijn, de manager van Werk.Kom , de interim directeur van Risse Groep, inwoners en vrijwilligers. Het hele sociaal domein is vandaag weer vertegenwoordigd. Wethouders Paul Sterk vertelt wat er in de tussentijd is gebeurd: er is een kleurrijke en verfrissende beleidsnota verschenen, er zijn schetsen van actielijnen gemaakt, er verscheen een mooi geïllustreerd boekje over Samen aan de slag. Binnenkort beslissen de gemeenteraden of de plannen zo doorgaan.

Pitches

Vandaag zullen de trekkers van de 8 actielijnen een pitch houden. Want wat kunnen we van iedere actielijn verwachten? Een voorbeeld: Burgers in Regie! Tijdens ‘Samen aan de Slag’ werd iemand die in een taxi stapt verbeeld. Als je instapt vertel je waar je naartoe wilt, je kijkt niet achterom waar je vandaan komt. We kijken voortaan vooruit met mensen. De inwoner bepaalt in 2022 zijn bestemming. Er wordt niet over de inwoner gepraat maar met hem. Samen met de professional stippelt de inwoner een weg naar de bestemming uit.

Dan zijn er nog heel wat andere actielijnen die de revue passeren: het integraal ontwikkelcentrum, leren en werken voor alle jongeren, een thuis in de wijk, sterke schouders, verbindend organiseren, platform samen aan de slag. Aan het eind van het plenaire deel licht Emile Florack de laatste actielijn toe, de lijn die alle actielijnen verbindt: De Ring. Alle ideeën worden uiteindelijk bij elkaar gebracht. De dienstverlening wordt ‘ontschot’ waarbij niet de organisatie maar de inwoner centraal staat: burger in regie.

Dat belooft wat voor de toekomst! Dan wordt er nog een mooi animatiefilmpje over de Sociaal Domein Brede Aanpak gelanceerd in een south park achtige sfeer: de brede aanpak is vet cool. Na het plenaire deel kan iedereen langslopen bij de vertegenwoordigers van alle actielijnen en al zijn prangende vragen stellen… Wil jij ook digitaal langs de actielijnen lopen klik hier.